Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Ngày 29/1, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, có tổng khối lượng gọi thầu khá lớn 9.000 tỷ đồng cho các kỳ hạn 5 năm (6.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ tỷ đồng) và 15 năm (2.000 tỷ đồng).Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có tới 21 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 11.643 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5%-7%/năm.Kết quả, lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm đã huy động thành công 6.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 5,48%/năm, thấp hơn 0,42%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/1/2015).Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có tới 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 3.870 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,49%-7,8%/năm. Như vậy, lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm chỉ huy động được 400 tỷ đồng trái, lãi suất trúng thầu 6,5%/năm, cao hơn 0,1%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/12/2014).Tuy nhiên, trái phiếu kỳ hạn 15 năm lại có đến 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.856 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,2%-8,5%/năm. Kết quả đã có 2.000 tỷ đồng trái phiếu 15 năm được huy động, với lãi suất trúng thầu 7,6%/năm và thấp hơn 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18/12/2014).Theo thống kê từ HNX, sau ba phiên đấu thầu từ đầu năm 2015, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 17.400 tỷ đồng trái phiếu Chinh phủ./.


Theo vietnamplus.vn