Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Theo thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng Một, HNX đã tổ chức 22 phiên đấu thầu, huy động được hơn 28.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, so với tháng 12/2014, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp giảm 8,3%.Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động 17.400 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động 1.602 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động 9.000 tỷ đồng.Bên cạnh đó lãi suất huy động có xu hướng giảm, lãi suất kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 5,35%-5,57%/năm, giảm khoảng 0,63%/năm so với tháng 12/2014; lãi suất kỳ hạn 5 năm trong khoảng 5,48%-6,62%/năm, giảm 0,38%/năm so với tháng 12/2014…Trên thị trường thứ cấp, trong tháng, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường đạt hơn 536 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch khoảng 57.800 tỷ đồng. Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại đạt hơn 211 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 21.800 tỷ đồng.Tại Hội nghị thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ 2015, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, năm nay, Bộ Tài chính đã giao cho Kho bạc Nhà nước thực hiện huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủ là 250.000 tỷ đồng.Trên cơ sở nhiệm vụ huy động vốn năm 2015 được giao, Kho bạc Nhà nước dự kiến phân khai kế hoạch huy động vốn theo kỳ hạn trái phiếu 5 năm là 80.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm là 50.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm là 20.000 tỷ đồng./.
Theo vietnamplus.vn