Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Theo Báo cáo thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng Hai, HNX đã tổ chức 16 phiên đấu thầu và huy động được hơn 24.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.Cụ thể, Kho bạc Nhà nước huy động được 22.974 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 1.600 tỷ đồng.Như vậy so với tháng Một, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng này giảm 12,2%.Bên cạnh đó, lãi suất huy động trong tháng Hai của trái phiếu kỳ hạn 3 năm trong khoảng 5,1%-5,24%/năm, 5 năm trong khoảng 5,29%-5,95%/năm, 10 năm trong khoảng 6,48%-6,50%/năm, 15 năm trong khoảng 7,5%-7,59%/năm và nhìn chung đã giảm từ 0,22%-0,67% tại các kỳ hạn so với tháng trước đó.Trên thị trường thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 318,5 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 34.100 tỷ đồng.Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức mua bán lại (repos) đạt hơn 92,3 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 9.300 tỷ đồng.Trong đó, giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức thông thường đạt hơn 3.830 nghìn tỷ đồng và giá trị bán là hơn 3.880 tỷ đồng.Ngoài ra, giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức mua bán lại đạt hơn 299 tỷ đồng và giá trị giao dịch bán đạt hơn 41 tỷ đồng.
Về giao dịch Tín phiếu Kho bạc, trong tháng không có giao dịch theo phương thức giao dịch giao dịch thông thường, song giá trị giao dịch theo phương thức mua bán lại đạt hơn 470 tỷ đồng và không có giao dịch Tín phiếu Kho bạc của nhà đầu tư ngoại./.


Theo vietnamplus.vn