Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Trái phiếu Chính phủ tiếp tục được dòng tiền trong xã hội lựa chọn là một trong những kênh “trú ẩn” hữu hiệu. Thực tế cho thấy, các nhà đầu tư đang rất quan tâm tới thị trường này thông qua các hoạt động bỏ thầu ở các mức lãi suất thấp dần.Cụ thể, phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành (5/3) có tổng khối lượng gọi thầu 7.000 tỷ đồng, các kỳ hạn 5 năm (5.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng), đã huy động được 6.149 tỷ đồng với các mức lãi suất đấu thầu giảm từ 0,1%-0,25% tại các kỳ hạn dài 10 năm và 15 năm.Riêng, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có đến 19 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.769,2 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,09%-7%/năm. Kết quả đã có 4.149,2 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm được huy động, lãi suất trúng thầu 5,3%/năm, cao hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/2/2015).Tuy nhiên, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có tới 12 thành viên dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 3.420 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,28%-7,8%/năm. Kết quả, trái phiếu 10 năm đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 6,38%/năm và thấp hơn 0,1%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/2).Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 15 năm cũng có tới 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 4.294 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,2%-8,5%/năm. Kết quả, lô trái phiếu huy động thành công 1.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 7,25%/năm và thấp hơn 0,25%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/2).Trước đó ngày 2/3, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng phát hành 1.500 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm (400 tỷ đồng), 5 năm (600 tỷ đồng), 10 năm (200 tỷ đồng) và 15 năm (300 tỷ đồng) và huy động được 751,6 tỷ đồng.Kết quả lãi suất trúng thầu trái phiếu kỳ hạn 3 năm là 5%/năm, kỳ hạn 5 là 5,65%/năm, kỳ hạn 15 năm là 7,69%/năm và cùng thấp hơn từ 0,1%-0,31% so với các phiên liền trước đó.Quay lại tháng Hai, lãi suất huy động nghi nhận kỳ hạn 3 năm trong khoảng 5,1%-5,24%/năm, 5 năm trong khoảng 5,29%-5,95%/năm, 10 năm trong khoảng 6,48%-6,50%/năm, 15 năm trong khoảng 7,5%-7,59%/năm và nhìn chung đã giảm từ 0,22%-0,67% tại các kỳ hạn so với tháng Một.Theo thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, sau bảy phiên đấu thầu từ đầu năm 2015, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 46.523 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đồng thời Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 3.953 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh qua sáu phiên đấu thầu./.


Theo vietnamplus.vn