Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Chiến/Vietnam+)


Theo thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến hết kỳ hạn công bố báo cáo tài chính quý IV/2014 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX (trừ bốn doanh nghiệp thay đổi niên độ kế toán là IDV, GLT, MHL, VDL công bố báo cáo tài chính các quý khác) đã có 359/361 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,4% (tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước).Đánh giá chung từ đại diện của HNX, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 4/2014 đã có nhiều chuyển biến tốt hơn so với cùng kỳ năm 2013.Thống kê số liệu tại báo cáo tài chính quý 4/2014 do các doanh nghiệp công bố, hiện có 308 doanh nghiệp niêm yết có kết quả hoạt động kinh doanh lãi quý 4/2014 với tổng giá trị lãi đạt 5.020 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm ngoái đồng thời có 51 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ là 330 tỷ đồng, giảm 77,5% so với cùng kỳ năm 2013.Đánh giá theo ngành, đại diện HNX cho biết, các doanh nghiệp thuộc ngành khai khoáng và dầu khí có kết quả kinh doanh tốt nhất với 22 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, giá trị lãi đạt 1.444 tỷ đồng (trong đó cổ phiếu PVS đứng đầu nhóm này), chiếm 28,7% tổng giá trị lãi.Tiếp đến là ngành công nghiệp với 98 doanh nghiệp kinh doanh lãi 1.404 tỷ đồng (đứng đầu là cổ phiếu CHP) chiếm 27,9% tổng giá trị lãi.Bên cạnh đó, ngành tài chính cũng có một năm khởi sắc khi cả 24 doanh nghiệp kinh doanh có lãi 851 tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng giá trị lãi.Tuy nhiên, ngành xây dựng có 62 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, tổng giá trị lãi đạt 716,5 tỷ đồng, nhưng đây cũng là ngành chiếm tỷ trọng giá trị lỗ lớn nhất với 10 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ 93 tỷ đồng…Như vậy, tính theo giá trị lũy kế cả 4 quý năm 2014 của 358 doanh nghiệp niêm yết, sàn HNX hiện có 321 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt xấp xỉ 13.036 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2013 và 37 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ với tổng giá trị lỗ 686,7 tỷ đồng, giảm 80,7% so với năm 2013./.


Theo vietnamplus.vn