Tôn chỉ và hành động của Công ty HDI khi xây đắp Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương. Công ty cổ phần đầu tư kiến thiết sản xuất nhà số 7 Hà Nội (HDI- tức Handico 7) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát hành nhà Hà Nội.Công ty là doanh nghiệp thiết kế hạng một trong phạm vi cả nước và Quốc tế. Trải qua hơn 20 năm xây đắp và trưởng thành, công ty đã tham gia thực hiện nhiều dự án trọng điểm của Hà Nội, góp phần kiến tạo Thủ đô và nước nhà.Tôn chỉ xây chung cư The Golden Palm:

- sản xuất bền vững- hướng đến đồng đội - hiệu quả cao nhất là định hướng sản xuất xuyên suốt của Công ty.

Hành động:

- tâm huyết xây dựng thương hiệu của Doanh nghiệp với 3 hàm lượng : hàm lượng Trí tuệ, hàm lượng Văn hoá. Trong đó hàm lượng Văn hoá là quan trọng bởi Văn hoá là nền tảng, là gốc, là lõi để phát hành Văn hoá doanh nghiệp.

- Không bởi vì tiện ích của Doanh nghiệp nhưng bỏ lỡ dịch vụ của Nhà nước, tiện ích của xã hội.

Xem thêm thông tin dự án: Chung cư gamuda
- Thường xuyên nghiên cứu, phân tích, bình chọn và cập nhật, tổng hợp các nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng của khách hàng một cách thâm thúy và toàn diện (dưới các góc nhìn : kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, phong thuỷ, nghệ thuật…); luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu là khẩu hiệu của Công ty .

- Nghiên cứu, kiến thiết và đầu tư thi công hệ thống thành quả, dịch vụ với chất lượng tốt nhất, phục vụ tối đa nhu cầu của Thị trường và mang lại sự hài lòng cho khách hàng;

- “Lấy khách hàng làm trọng tâm” để thiết kế văn hóa kinh doanh. Dựa trên phương châm mọi hoạt động của Công ty và nhân viên đều hướng tới mục tiêu cao nhất là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, luôn đặt mình vào địa điểm của khách hàng để bình chọn và xem xét mọi vấn đề.

- xây dựng hệ thống lý lẽ giao tiếp, ứng xử đối với khách hàng và đối tác dành cho cả bộ máy của Công ty, từ cán bộ chỉ huy cho tới nhân viên, trong đó điều khoản rõ chức năng, nhiệm vụ và các hành vi chuẩn mực cần thực hiện.

- tâm huyết các chương trình chú tâm khách hàng chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương một cách thiết thực, đảm bảo quyền lợi và ngày càng tăng tiện nghi cho khách hàng; luôn đồng hành cùng khách hàng.

- Chủ động kiến thiết, triển khai trong các chương trình xã hội hướng đến số đông, các chương trình bảo vệ môi trường…