Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Theo công bố từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng Ba, HNX đã tổ chức 23 phiên đấu thầu và huy động được hơn 17.365 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 15.618 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được hơn 1.747 tỷ đồng. So với tháng 2/2015, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng B giảm 29,3%.Tuy nhiên, lãi suất huy động nhìn chung có xu hướng giảm ở chu kỳ ngắn hạn và tăng tại chu kỳ dài hạn. Cụ thể, lãi suất của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 4,89%-5%/năm; 5 năm trong khoảng 5,1%-5,65%/năm; 10 năm trong khoảng 6,35%-6,79%/năm; 15 năm trong khoảng 7,25%-7,70%/năm.Cụ thể, so với tháng 2/2015, lãi suất cao nhất của kỳ hạn 3 năm đã giảm khoảng 0,24%/năm, kỳ hạn 5 năm giảm khoảng 0,30%/năm, kỳ hạn 10 năm tăng 0,29%/năm, kỳ hạn 15 năm tăng 0,11%/năm.Trên thị trường trái phiếu thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ trong tháng theo phương thức giao dịch thông thường đạt gần 831 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 88.800 tỷ đồng.Bên cạnh đó, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại đạt gần 332 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 34.000 tỷ đồng./.


Theo vietnamplus.vn