Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Chiến/Vietnam+)


Năm 2014, trong tổng số 349 tổ chức niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), có 317 doanh nghiệp kinh doanh lãi, tăng 3,9% so với năm 2013 với tổng giá trị lãi đạt khoảng 13.020 tỷ đồng (tăng 18,4% so với năm 2013).Có 32 doanh nghiệp làm ăn thua lỗ với giá trị lỗ khoảng 643 tỷ đồng, giảm 81,4% so với năm 2013.Con số trên công bố từ Báo cáo thống kê của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 16/4.Đại diện HNX nhấn mạnh, “căn cứ vào số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, có thể thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức niêm yết trong năm 2014 có nhiều khả quan so với cùng kỳ năm trước.Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh khả quan còn được thể hiện ở tổng lợi nhuận sau thuế của khối tổ chức niêm yết khi đạt 12. 376 tỷ đồng, tăng mạnh 64% so với năm 2013.”Theo phân tích từ Báo cáo, mặc dù những yếu tố nền tảng cho sự phát triển của một nền kinh tế vẫn chưa được cải thiện nhưng tăng trưởng kinh tế đang trên đà phục hồi.Báo cáo chỉ dẫn, chỉ số GDP năm 2014 tăng trưởng 5,98% so với cùng kỳ năm 2013 là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 3 năm trở lại đây. Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng cả năm đạt 7,15% so với năm 2013, trong đó có đóng góp chủ yếu bởi ngành chế biến chế tạo (+8,45%).Điều kiện sản xuất trong nước cũng được cải thiện hơn năm 2013 khi chỉ số Quản trị mua hàng (PMI) không ngừng được cải thiện kể từ tháng 9 năm 2013. Ngành xây dựng tăng trưởng tới 7,1% so với 5,9% năm 2013 do sự ấm dần của thị trường bất động sản và đầu tư nước ngoài.'Kết quả trên có được là nhờ vào tín hiệu kinh tế Việt Nam đã có những điểm khá tích cực,' Báo cáo viết.Bên cạnh những tác động tích cực khách quan của nền kinh tế vĩ mô, các chuyên viên phân tích tại HNX cũng chỉ ra một yếu tố giúp hoạt động kinh doanh hiệu quả của các tổ chức niêm yết còn kể đến các nguyên nhân chủ quan, là do các doanh nghiệp triển khai hiệu quả chính sách tiết kiệm chi phí quản lý, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính, không đầu tư dàn trải .... Cụ thể, chi phí tài chính năm 2014 của các tổ chức niêm yết giảm 25,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chi lãi vay giảm 23%.Theo Báo cáo, trong số các tổ chức niêm yết có kết quả hoạt động kinh doanh lãi năm 2014, chiếm tỷ trọng lớn nhất là ngành công nghiệp (trong đó lớn nhất là LAS chiếm 12,7% tổng giá trị lãi của nhóm), tiếp đến là ngành tài chính (trong đó, mã SHB và mã ACB lần lượt chiếm 25% và 24,3% tổng giá trị lãi nhóm) và ngành khai khoáng và dầu khí với (mã PVS chiếm 62% tổng giá trị lãi của nhóm này).Đáng chú ý, tổng giá trị lỗ của các tổ chức niêm yết trong trong năm 2014 giảm chủ yếu là do Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam-mã PVX giảm mạnh khoản lỗ 2.228 tỷ đồng trong năm 2013 chuyển thành lãi 10,3 tỷ đồng trong năm 2014.Bên cạnh đó Báo cáo cũng chỉ ra, trong số các tổ chức niêm yết lỗ, chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là ngành xây dựng (trong đó có Công ty cổ phần Xây dựng công trình ngầm-mã CTN chiếm 31,1% tổng giá trị lỗ nhóm này), tiếp đến là ngành khai khoáng-dầu khí và ngành công nghiệp./.
Theo vietnamplus.vn