Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Chiến/Vietnam+)


Thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, theo quy định điều chỉnh định kỳ lần thứ 8 chỉ số HNX 30 với chuỗi dữ liệu được thống kê trong vòng 12 tháng (tính hết ngày 31/3) sẽ có hai mã cổ phiếu bị loại ra khỏi rổ HNX 30 là HLD (Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND) và ICG (Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng); đồng thời hai mã cổ phiếu mới được đưa vào rổ là BII (Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư - Bidico) và CEO (Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEOGROUP., JSC), áp dụng từ ngày 4/5.Cụ thể, việc điều chỉnh thành phần rổ chỉ số được thực hiện theo quy định tại Bộ nguyên tắc Xây dựng và Quản lý chỉ số HNX căn cứ theo dữ liệu được thống kê trong vòng 12 tháng và các thông tin cập nhật về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, tình hình thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin và các thông tin về hoạt động của doanh nghiệp cũng được HNX xem xét loại bỏ những cổ phiếu đặc biệt.Quy định từ HNX, các nội dung xem xét điều chỉnh được rà soát định kỳ, bao gồm điều kiện duy trì của các cổ phiếu trong rổ hiện tại, điều kiện lựa chọn chứng khoán thay thế trong rổ chỉ số HNX 30 mới và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của mỗi cổ phiếu thành phần.Theo đại diện HNX, việc xem xét lại thành phần rổ chỉ số sẽ được thực hiện hai lần trong năm nhằm đảm bảo chỉ số HNX 30 luôn bám sát và phản ánh đúng các tiêu chí và quy tắc đề ra ban đầu về tính thanh khoản và giá trị vốn hóa thị trường./.
Theo vietnamplus.vn