Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Chiến/Vietnam+)


Tháng Tư, Kho bạc Nhà nước đã huy động 8.523 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Đây là thông tin được đưa ra từ Báo cáo tổng hợp từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.Phân tích từ báo cáo cho thấy, “So với tháng Ba, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng tư đã giảm 50,9%. Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm hiện nằm trong khoảng 5,35%-5,48%/năm, 10 năm là 6,35%/năm, 15 năm trong khoảng 7,35-7,42%/năm. Nhìn chung lãi suất trúng thầu cao nhất của kỳ hạn 5 năm giảm khoảng 0,17%/năm, 10 năm giảm 0,44%/năm, 15 năm giảm 0,28%/năm so với tháng trước đó.”Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, khối lượng trái phiếu giao dịch theo phương thức giao dịch thông thường đạt hơn 482 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 51.100 tỷ đồng.Bên cạnh đó, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại đạt hơn 275,8 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 27.900 tỷ đồng.Trong đó, giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài phương thức phương thức giao dịch thông thường đạt hơn 4.800 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán đạt hơn 7.500 tỷ đồng. Ngoài ra, giá trị giao dịch mua theo phương thức mua đi bán lại đạt hơn 948 tỷ đồng và không có giao dịch bán./.
Theo vietnamplus.vn