Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Chiến/Vietnam+)


Ngày 19/5, Kho bạc Nhà nước đã phát hành 2.000 tỷ đồng, có kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng), nhưng chỉ huy động được 36 tỷ đồng trái phiếu.Cụ thể tại phiên đấu giá, lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.471 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,4%-7%/năm. Theo đó, lô trái phiếu đã huy động được 36 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 5,4%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/4/2015).Trước đó ngày 18/5, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng gọi thầu 1.000 tỷ đồng, các kỳ hạn 3 năm (300 tỷ đồng), 5 năm (300 tỷ đồng), 10 năm (200 tỷ đồng) và 15 năm (200 tỷ đồng).Tuy nhiên, các lô trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 5 năm, 10 năm đã không có lãi suất trúng thầu và lô trái phiếu kỳ hạn 15 năm chỉ huy động được 90 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 7,7%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/3/2015).Theo thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm đến nay, Kho bạc nhà nước đã huy động thành công 66.709 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 5.039 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh./.


Theo vietnamplus.vn