Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Chiến/Vietnam+)


Tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong quý 1 đạt 2.998,4 tỷ đồng, tăng 31,94% so với cùng kỳ năm 2104.Theo Báo cáo từ HNX, tính đến hết kỳ hạn công bố báo cáo tài chính quý 1 của các doanh nghiệp niêm yết (trừ 4 doanh nghiệp thay đổi niên độ kế toán là IDV, GLT, MHL, VDL công bố báo cáo tài chính các quý khác) đã có 355/362 doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 96,8%.Trong đó, 302 doanh nghiệp niêm yết kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 3.161,8 tỷ đồng, tăng 20,67% so với cùng kỳ năm trước và 53 doanh nghiệp có kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ là 163,4 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ.Thống kê từ Báo cáo chỉ ra, các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất với 100 doanh nghiệp kinh doanh có lãi. Cụ thể, giá trị lãi đạt 1.046,9 tỷ đồng, chiếm 34,9% tổng giá trị lãi.Kế đến là ngành tài chính với 25 doanh nghiệp kinh doanh lãi 889,3 tỷ đồng chiếm 29,6% tổng giá trị lãi và ngành khai khoáng-dầu khí có 22 doanh nghiệp lãi 476,6 tỷ đồng, chiếm 15,9% tổng giá trị lãi.Bên cạnh đó, ngành công nghiệp là ngành chiếm tỷ trọng lỗ lớn nhất với 12 doanh nghiệp và giá trị lỗ 40,7 tỷ đồng. Song ngành tài chính cũng đứng thứ hai về giá trị lỗ với 39,1 tỷ đồng và tiếp đến là ngành xây dựng với giá trị lỗ và 38,9 tỷ đồng.Theo đại diện HNX, “Bên cạnh những ảnh hưởng tích cực của kinh tế vĩ mô, các doanh nghiệp đã thực hiện triển khai hiệu quả chính sách tiết kiệm chi phí quản lý, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính, không còn đầu tư dàn trải… Nhờ đó, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 1 tiếp tục biến chuyển tích cực và tốt hơn so với quý 1/2014”./.
Theo vietnamplus.vn