Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Chiến/Vietnam+)


Ngày 19/6, Công ty Quản lý Quỹ Kỹ thương (TCC) đã chính thức chào bán Quỹ mở Đầu tư cổ phiếu (TCEF) và Quỹ mở Đầu tư trái phiếu (TCBF) ra công chúng với mức vốn điều lệ ban đầu 60 tỷ đồng mỗi quỹ.Như vậy, Công ty sẽ chào bán tối thiểu 6 triệu chứng chỉ quỹ có mệnh giá 10.000 đồng với mức phí phát hành lần đầu từ 0%-2% giá trị lệnh mua.Theo đó, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam sẽ thực hiện giám sát và lưu ký hai Quỹ trên.Về thời hạn, nhà đầu tư có thể bắt đầu đăng ký đmua chứng chỉ quỹ với giá trị mua tối thiểu là 5 triệu đồng/lệnh mua từ ngày 5/7 đến hết ngày 30/8 qua đại lý phân phối là Công ty Chứng khoán Kỹ thương (TCS).Đại diện Công ty Quản lý Quỹ Kỹ thương cho biết, Quỹ cổ phiếu TCEF sẽ tập trung đầu tư vào những nhóm cổ phiếu của các công ty đầu ngành hoặc có tiềm năng trở thành công ty đầu ngành, có vốn hóa lớn và nhóm cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn mang lại lợi tức cao cho các nhà đầu tư... Ngoài ra, Quỹ cũng sẽ đầu tư vào những trái phiếu được phát hành từ công ty có xếp hạng tín dụng cao hoặc được ngân hàng uy tín bảo lãnh.Bên cạnh đó, Quỹ trái phiếu TCBF sẽ tập trung đầu tư vào trái phiếu Chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp lớn hoặc được các ngân hàng uy tín bảo lãnh sẽ phù hợp với những nhà đầu tư có “khầu vị” rủi ro thấp hơn.Theo đại diện Công ty, chiến lược phân bổ danh mục là nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong khi vẫn giảm thiểu rủi ro. Do đó, Quỹ sẽ tập trung nắm giữ tài sản dưới dạng cổ phiếu, trái phiếu và tiền gửi với sự linh hoạt trong phân bổ tài sản. Việc phân bổ tài sản trên tùy thuộc vào các cơ hội đầu tư sẵn có và đánh giá của đội ngũ đầu tư về rủi ro và lợi nhuận mang lại của các cơ hội đầu tư này đối với các loại tài sản.Đại diện phía Công ty giải thích, “với Quỹ đầu tư cổ phiếu, khi thị trường cổ phiếu tốt, quỹ có thể đầu tư 100% vào cổ phiếu. Trái lại khi các điều kiện của thị trường hoặc của nền kinh tế được xem là bất lợi cho các hoạt động đầu tư, Quỹ có thể đầu tư toàn bộ hoặc chuyển phần lớn tài sản của Quỹ thành tiền, các khoản tương đương tiền hoặc các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các tài sản có thu nhập cố định ít rủi ro”./.


Theo vietnamplus.vn