Sách và Thương mại Hà Nội thực hiện IPO và thu về 124 tỷ đồng. (Ảnh: HNX)


Sáng ngày 25/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách và Thương mại Hà Nội với hơn 4,7 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, mức giá khởi điểm là 10.100 đồng/cổ phần.Cụ thể, phiên đấu giá thu hút sự tham dự của bảy nhà đầu tư, với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 14,5 triệu cổ phần (cao gấp 3 lần số cổ phần đưa ra chào bán).Theo đó, giá đặt mua cao nhất là 25.900 đồng/cổ phần (gấp 2,5 lần so với giá khởi điểm), giá đặt mua thấp nhất là 10.100 đồng/cổ phần.Kết quả, ba nhà đầu tư cá nhân đã bán hết 100% số cổ phần chào bán, mức giá đấu thành công duy nhất là 25.900 đồng/cổ phần. Như vậy, tổng giá trị cổ phần bán ra đạt được hơn 124 tỷ đồng đồng thời cao hơn 75,6 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm./.


Theo vietnamplus.vn