Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Ngày 23/7, Kho bạc Nhà nước đã huy động hơn 1.962 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ tại các kỳ hạn 5 năm và 15 năm. Như vậy kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 88.068 tỷ đồng trái phiếu Chính Phủ.Ngày 23/7, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với kỳ hạn 5 năm (3.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).Tuy nhiên, kết quả phiên đấu giá chỉ huy động được hơn 1.962 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 22 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt hơn 4.702 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,34%-7,2%/năm. Kết quả đã có 1.622 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 5 năm được huy động, lãi suất trúng thầu 6,4%/năm và bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/7/2015).Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.010 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,64%-8,5%/năm. Nhưng, kết quả chỉ có 340 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 15 năm được huy động, lãi suất trúng thầu 7,65%/năm và bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/7/2015)./.


Theo vietnamplus.vn