Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Theo số liệu báo cáo tài chính quý 2/2015 đã được công bố của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hiện 175 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi, chiếm 88,8%, giá trị lãi đạt 1.002 tỷ đồng và tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước.Bên cạnh đó, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 11,2%, giá trị lỗ ​là 89,5 tỷ đồng, giảm 49,7% so với cùng kỳ quý 2/2014.Như vậy, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết đạt 912,5 tỷ đồng, tăng 51,8% so với cùng kỳ năm trước.Trong đó, các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất với 66 doanh nghiệp kinh doanh lãi 391 tỷ đồng, chiếm 39% tổng giá trị lãi.Tiếp đến là ngành tài chính với 11 doanh nghiệp lãi 188,9 tỷ đồng, chiếm 18,85% tổng giá trị lãi và ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống có 23 doanh nghiệp lãi 138,2 tỷ đồng, chiếm 13,79% tổng giá trị lãi.Đáng chú ý trong số các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, ngành khai khoáng và dầu khí có một doanh nghiệp thua lỗ 31,6 tỷ đồng, chiếm 35,3% tổng giá trị thua lỗ.Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng cho biết, tính đến ngày 20/7, kỳ hạn công bố báo cáo tài chính quý 2 đối với các doanh nghiệp không phải là công ty mẹ hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc (theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC) mới có 188/206 doanh nghiệp niêm yết trên HNX công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 91,3% (giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước).Thời hạn công bố báo cáo tài chính quý 2 đối với các công ty niêm yết thuộc diện phải lập báo cáo tài chính hợp nhất/báo cáo tài chính tổng hợp (theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC) là ngày 15/8/2015./.


Theo vietnamplus.vn