Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Chiến/Vietnam+)


Tháng Bảy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 24 phiên đấu thầu trái phiếu và huy động được hơn 15.647 tỷ đồng và tăng 88,9% so với tháng Sáu. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 14.747 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 900 tỷ đồng.Theo thống kê từ HNX, nhìn chung lãi suất trúng thầu trái phiếu dài hạn có xu hướng tăng. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 5,98%-6%/năm, 5 năm trong khoảng 6,39%-6,4%/năm, 10 năm là 6,7%/năm và 15 năm trong khoảng 7,64%-7,8%/năm. Như vậy, so với tháng 6, lãi suất trái phiếu kỳ 3 năm, 5 năm giữ nguyên và lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 1,10%/năm, 15 năm tăng 0,16%/năm.Trên thị trường trái phiếu thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ trong tháng Bảy theo phương thức giao dịch thông thường đạt hơn 319 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 34.300 tỷ đồng, giảm 39,4% so với tháng Sáu.Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại đạt hơn 241 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 24.400 tỷ đồng, giảm 17% so với tháng Sáu.Trong đó, giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ bảo lãnh theo phương thức thông thường đạt hơn 6.100 tỷ đồng, phương thức mua đi bán lại đạt hơn 3.400 tỷ đồng.Ngoài ra, giá trị giao dịch mua (giao dịch thông thường) của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 512 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán đạt hơn 211 tỷ đồng đồng thời giá trị giao dịch mua (mua đi bán lại) của khối ngoại đạt hơn 206 tỷ đồng, không có giao dịch bán theo phương thức mua đi bán lại.Trên thị trường giao dịch tín phiếu Kho bạc thứ cấp tháng 7/2015, khối lượng giao dịch tin phiếu (giao dịch thông thường) đạt 5 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 491 tỷ đồng, không có giao dịch theo phương thức mua đi bán lại./.


Theo vietnamplus.vn