Trạm cấp nước sạch tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình (Nguồn: HNX)


Ngày 20/8 tới đây, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh doanh Nước sạch Ninh Bình sẽ bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với 4,4 triệu cổ phần, tương đương 29,2% vốn điều lệ, giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần. Đây là doanh nghiệp thứ bảy hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nước sạch tiến hành IPO tại HNX trong năm 2015.Công ty Kinh doanh Nước sạch Ninh Bình trước đây là Nhà máy nước Ninh Bình có công suất 2.000 m3/ngày đêm, được thành lập từ năm 1971. Sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển, hiện nay tổng công suất hoạt động của Công ty đã đạt 44.900 m3/ngày đêm và là đơn vị cung cấp nước chính cho tỉnh Ninh Bình với 95,6% số hộ dân tại thành phố Ninh Bình và các huyện lân cận. Tính đến thời điểm ngày 1/1/2014, tổng giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được xác định là 150,7 tỷ đồng.


Về hoạt động kinh doanh, trong giai đoạn (từ năm 2012 đến năm 2014) doanh thu hàng năm từ hoạt động kinh doanh nước sạch tăng trưởng từ 45,4 tỷ đồng lên đến 55,9 tỷ đồng đồng, chiếm tỷ trọng trên 75% doanh thu thuần của Công ty, lợi nhuận sau thuế của Công ty lần lượt 652,6 triệu đồng, 5,6 tỷ đồng và 9,2 tỷ đồng; ROE [tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu –PV] tương ứng 0,7%; 5,5% và 8,6%.Bên cạnh đó, Công ty Kinh doanh Nước sạch Ninh Bình cũng kinh doanh dịch vụ xây dựng lắp đặt công trình cấp nước, bao gồm việc lắp đặt hệ thống đường ống nước, sửa chữa, quản lý mạng lưới cấp nước…Ngoài ra, Công ty cũng đang quản lý và sử dụng hơn 29.800 m2 đất thuê đến năm 2046 (tại các địa điểm Trụ sở công ty và Nhà máy nước thành phố tại phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình; Nhà máy nước huyện Yên Khánh, thị xã Tam Điệp, huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, huyện Hoa Lư, huyện Kim Sơn và huyện Yên Mô).Kế hoạch trong giai đoạn tới (từ năm 2015 đến năm 2017), Công ty dự kiến cải tạo, nâng công suất các nhà máy nước thị xã Tam Điệp và thị trấn Nho Quan với tổng mức đầu tư dự kiến 304 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Đan Mạch…Dự kiến, tổng doanh thu của Công ty trong 3 năm (từ 2015 đến 2017) ước đạt từ 68,2 tỷ đến 102,9 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 722 triệu đồng; 920 triệu đồng và 1,1 tỷ đồng. Tỷ lệ trả cổ tức trong 3 năm từ 0,4% đến 0,5%./.


Theo vietnamplus.vn