Vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao vừa ký ban hành các Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Thanh ( giai đoạn 3), công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Dương (giai đoạn 3) và công trình Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Hương Sơ (giai đoạn 4) với tổng vốn đầu tư 331,2 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Thanh (giai đoạn 3) có tổng vốn đầu tư gần 99,5 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Dương (giai đoạn 3) có tổng mức đầu tư hơn 113 tỷ đồng. Hai dự án này đều do BQL Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư, sẽ được thực hiện trong 5 năm kể từ ngày khởi công.

4.jpg

Hai dự án trên được xây dựng nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị mới An Vân Dương (thuộc giáp ranh 3 địa phương TP. Huế, huyện Phú Vang, thị xã Hương Thủy); đồng thời, góp phần cải thiện môi trường sống của người dân và chỉnh trang đô thị; tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư; tạo quỹ đất để một phần bố trí tái định cư khi thực hiện dự án và một phần bán đấu giá để lấy nguồn tái đầu tư hạ tầng cho địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Trong khi đó, dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 có tổng mức đầu tư gần 118,7 tỷ đồng, do Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư. Dự án cũng được thực hiện trong 5 năm kể từ ngày khởi công. Công trình Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Hương Sơ được đầu tư xây dựng nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt và góp phần cải thiện môi trường sống của người dân, chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư, tạo quỹ đất để một phần bố trí tái định cư khi thực hiện dự án và một phần bán đấu giá để tạo nguồn thu ngân sách tỉnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.