sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Sổ hồng là gì? Thực tế tên chính thức của nó là " giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất" có màu hồng đậm, do UBND cấp tỉnh cấp sau này chuyển cho cấp huyện. Trên sổ thể hiện rõ số tờ bản đồ, số thửa đất, và diện tích đất. Sổ hồng chỉ cấp cho loại đất ở đô thị và không cấp cho khu vực đất ở nông thôn. Cho nên nhiều người mua đất thấy trên sổ gi đất ở nông thôn thì lại lo ngại tuy nhiên phần này mình sẽ trình bày ở phần sau.

sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Sổ đỏ là gì? là " giấy chứng nhận quyền sử dụng đất " bao gồm đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, đất rừng, đất muối. Sổ đỏ thì do cấp huyện quản lý ra sổ, và bắt buộc những người có hộ khẩu cùng chủ hộ trên 18 tuổi đồng ý bán khi ký công chứng thì mới chuyển nhượng được. Cho nên hầu hết bây giờ đều đổi qua sổ mới mà mình sẽ nói sắp tới đây.

sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Sổ hồng mới gần đây nhất là "giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất". để dễ quản lý nên từ ngày 19/10/2009 CP ban hành nghị định mới về sửa đồi trong công tác quản lý và cấp sổ cho Bộ tài nguyên và môi trường xử lý. sổ hồng mới không phân biệt đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất chưa có nhà vẫn được cấp sổ hồng bình thường khi xây nhà thì cập nhập nhà ở và hoàn công đổi sổ.