Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Ngày 2/10 tới, trong khuôn khổ Hội nghị doanh nghiệp niêm yết thường niên năm 2015, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức vinh danh 30 doanh nghiệp niêm yết thực hiện tốt nhất và 10 doanh nghiệp có nhiều tiến bộ nhất trong công tác công bố thông tin và minh bạch năm vừa qua.Sau 3 năm triển khai, Chương trình đánh giá công bố thông tin & minh bạch HNX đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các thành viên thị trường, các doanh nghiệp niêm yết, cũng như các tổ chức quốc tế.Có 354 doanh nghiệp niêm yết trên HNX được đánh giá trong chương trình năm nay. Dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên các thông tin do doanh nghiệp niêm yết cung cấp và các thông tin mà doanh nghiệp niêm yết công bố trên website và trên các phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm: thư mời và tài liệu họp, nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị, các thông tin công bố định kỳ và bất thường.Để việc đánh giá được tiến hành một cách khách quan, độc lập, HNX đã lựa chọn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân làm đơn vị đánh giá độc lập với các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm tham gia các dự án tư vấn về quản trị công ty cho các tổ chức trong và ngoài nước, kinh nghiệm thu thập thông tin, nghiên cứu để thực hiện chương trình đánh giá một cách chính xác, phù hợp với các quy định pháp lý trong nước cũng như các thông lệ quốc tế.Trong quá trình đánh giá, sẽ có sự tư vấn, góp ý từ Hội đồng tư vấn về quản trị công ty của HNX./.


Theo vietnamplus.vn