Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương. (Ảnh: HNX)


Ngày 21/10, Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương sẽ thực hiện bán đấu giá 4,95 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).Theo đại diện HNX, đây là một trong những bước đi quan trọng trong lộ trình cổ phần hóa của các bệnh viện tại Việt Nam nhằm góp phần đưa đơn vị sự nghiệp công lập lớn đầu tiên của Việt Nam chuyển đổi mô hình hoạt động theo cơ chế thị trường.Cụ thể, Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương được thành lập từ năm 1955, trước đây là Bệnh viện Đường sắt với quy mô 80 giường bệnh với nhiệm vụ ban đầu là chăm sóc sức khỏe, cấp cứu và điều trị cho nhân viên làm việc trong ngành đường sắt và hành khách đi tàu. Qua 60 năm hoạt động trong ngành y tế, Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương được công nhận là Bệnh viện Đa khoa hạng I và là tuyến y tế cao nhất trong ngành y tế có chức năng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công nhân viên trong toàn ngành giao thông vận tải và nhân dân trong khu vực dân cư.Hiện nay, Bệnh viện đang quản lý 363 giường bệnh thực kê với năng lực cung cấp gần 500.000 lượt khám bệnh và gần 11.000 lượt điều trị nội trú hàng năm.Trước đó trong tháng 5/2015, Dự án Tòa nhà nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú được xây dựng trong khuôn viên bệnh viện bằng nguồn vốn ODA và vốn Ngân sách đã đi vào hoạt động với quy mô 200 giường bệnh, góp phần nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ y tế phục vụ nhân dân trên địa bàn. Theo đó, dự án cũng mở mở rộng với kế hoạch thành lập các chuyên khoa có thiết bị khám chữa bệnh hiện đại, phát triển thành Bệnh viện đa khoa chất lượng cao, ngang tầm các bệnh viện ở khu vực Đông Nam Á, một số lĩnh vực theo kịp tiến độ khoa học của thế giới.​Tính đến thời điểm ngày 30/6/2014, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đạt hơn 136,5 tỷ đồng. Theo phương án cổ phần hóa, Bệnh viện sẽ bán bớt một phần vốn Nhà nước kết hợp phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.Theo đó, vốn điều lệ sẽ được điều chỉnh tăng phần vốn Nhà nước tương ứng giá trị quyết toán Dự án ODA tòa nhà Bệnh viện (khoảng 267,5 tỷ đồng), dự kiến vốn điều lệ Công ty cổ phần tăng lên từ 168 tỷ đồng (năm 2015) lên mức 435,5 tỷ đồng và tỷ lệ phần vốn Nhà nước sẽ tăng lên tương ứng khoảng 73%. Bệnh viện sẽ tiếp tục bán phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần để duy trì tỷ lệ vốn điều lệ Nhà nước nắm giữ ở mức 30%./.


Theo vietnamplus.vn