Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Ngày 14/10, Kho bạc Nhà nước đã phát hành lô trái phiếu Chính phủ, trị giá 3.500 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn 5 năm (2.500 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng), tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).T​rong phiên, lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 2.000 tỷ đồng, có 17 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.231 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,57%-7%/năm. Kết quả lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 6,65%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/10).Bên cạnh đó, phiên đấu thầu phát hành thêm trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, có 3 thành viên tham gia dự thầu và kết quả huy động được 179 tỷ đồng với lãi suất 6,65%/năm.Riêng lô trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 600 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 7,65%/năm. Kết quả đã có 600 tỷ đồng trái phiếu 15 năm được huy động, lãi suất trúng thầu 7,65%/năm và bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 30/9).Theo thống kê từ HNX, kể từ đầu năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 101.552 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ./.


Theo vietnamplus.vn