Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Ngày 22/10, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội sẽ chính thức giao dịch 9,5 triệu cổ phiếu trên thị trường UpCoM (mã chứng khoán là HNB) với giá tham chiếu là 12.000 đồng/cổ phiếu.Trước đó, ngày 23/1/2014, HNB đã IPO thành công gần 2 triệu cổ phần qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với giá đấu thành công bình quân là 17.347 đồng/cổ phần, có mức vốn điều lệ 95 tỷ đồng.Hiện, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội kinh doanh trong lĩnh vực khai thác bến xe phục vụ ngành vận tải hành khách trên địa bàn Thủ đô.Theo Báo cáo tài chính của Công ty, tính từ ngày 5/5/2014 (thời điểm HNB chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần) đến hết năm 2014, Công ty đã đạt mức doanh thu thuần 67,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 5,4 tỷ đồng.Năm 2014, HNB đã trả cổ tức theo tỷ lệ 6,45%/cổ phần. Riêng sáu tháng đầu năm 2015, doanh thu của HNB đạt 55,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5,7 tỷ đồng.Theo kế hoạch dự kiến, HNB sẽ đạt mức doanh thu 103,3 tỷ và 106,5 tỷ đồng trong hai năm 2015 và 2016, lợi nhuận sau thuế từ 11 tỷ đồng - 11,3 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu trên, Công ty dự kiến từng bước xây dựng mô hình “Bến xe điện tử” với hệ thống wifi miễn phí, bán vé qua mạng, thanh toán tiền dịch vụ bến bằng thẻ từ, đồng thời tiếp tục đầu tư, nâng cấp và mở rộng hệ thống phần mềm quản trị./.


Theo vietnamplus.vn