Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Ngày 21/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu 4.500 tỷ đồng, cụ thể kỳ hạn 5 năm (3.500 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).Diễn biến tại phiên đấu thầu, lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, có 20 thành viên tham gia dự, khối lượng đặt thầu hợp lệ đạt 5.825 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu trong khoảng 6,57%-7,4%/năm.Kết quả, lô trái phiếu đã huy động thành công 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 6,65%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14/10/2015).Bên cạnh đó, lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm phát hành thêm với giá trị gọi thầu 500 tỷ đồng, đã có 2 thành viên tham dự và kết quả huy động đạt được 320 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 6,65%/năm.Quay lại lô thầu trái phiếu kỳ hạn 10 năm, có 2 thành viên tham gia dự thầu với khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 55 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu trong khoảng 7%-7,25%/năm. Song, kết quả chỉ huy động được 50 tỷ đồng trái với lãi suất trúng thầu 7%/năm, cao hơn 0,1%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/10/2015).Theo thống kê từ HNX, kể từ đầu năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 104.922 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ./.


Theo vietnamplus.vn