Ảnh minh họa. (Nguồn: Doãn Đức/Vietnam+)


Đối với lĩnh vực chứng khoán, việc phát triển thị trường vốn xanh là nhiệm vụ chiến lược, với mục tiêu xây dựng chính sách, quy định nhằm hỗ trợ huy động vốn trên thị trường phục vụ cho đầu tư xanh.Thông tin trên được tiến sỹ Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định tại Hội nghị chuyên đề “Khuôn khổ định hướng về tài chính xanh và các sản phẩm tài chính xanh,” do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước-SSC và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức-GIZ thực hiện, ngày 28/10, tại Hà Nội.Ông Sơn nhấn mạnh, thị trường chứng khoán Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động hơn 15 qua đã trở thành kênh huy động vốn tích cực cho nền kinh tế. Tính tới thời điểm 30/9/2015, mức vốn hóa thị trường đạt 1.239 nghìn tỷ đồng, tổng giá trị niêm yết cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đạt 508.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu niêm yết cũng đạt 670.245 tỷ đồng, số lượng trái phiếu niêm yết trên thị trường là 557 mã.Sau bước tiến đó, việc phát triển thị trường vốn xanh là nhiệm vụ quan trọng tiếp theo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nằm trong chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia.“Cụ thể, định hướng phát triển thị trường với các sản phẩm tài chính xanh sẽ được thể hiện ở nhóm nhiệm vụ ‘rà soát, hoàn thiện chính sách phát triển xanh các loại thị trường’ thông qua việc xây dựng, hoàn thiện khung chính sách tài chính,” ông Sơn cho biết.Hội nghị “Khuôn khổ định hướng về tài chính xanh và các sản phẩm tài chính xanh” (Ảnh: PV/Vietnam+)


Chủ trì Hội nghị, tiến sỹ Nguyễn Thành Long, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, tăng trưởng xanh là vấn đề trọng tâm trong chính sách phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, tăng trưởng xanh không chỉ nằm ở một lĩnh vực và trong ngắn hạn mà là một chương trình lâu dài, liên tục, cần có sự tham gia của nhiều đơn vị, nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề khác nhau.“Do đó, bên cạnh việc khuyến khích các doanh nghiệp, công chúng đầu tư tham gia trên tinh thần tự nguyện nhằm tạo ra nền tảng bền vững chắc cho tăng trưởng xanh, thời gian tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xây dựng và triển khai một khuôn khổ định hướng về tài chính xanh và các sản phẩm tài chính xanh cho các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt nam, góp phần thực hiện thành công chiến lược tăng trưởng xanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững,” ông Long nói.Tại Hội nghị các đại diện Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán đã đề xuất triển khai các sản phẩm trái phiếu xanh, chỉ số xanh, thanh khoản/lưu ký xanh (không dùng giấy)…Khẳng định xây dựng chỉ số xanh là một việc làm có ý nghĩa thiết thực đối với Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, ông Michael Abraham, Tổng giám đốc Công ty dịch vụ tài chính Concerto Framkfurt-Đức đưa ra những phân tích, chỉ số xanh sẽ đưa ra một cái nhìn khách quan về những bước phát triển xanh của các công ty thương mại trong một nền kinh tế. Bên cạnh đó, bộ chỉ số xanh sẽ trở thành công cụ tiếp thị được sử dụng rộng rãi và bằng nhiều cách.“Như cho thấy, Việt Nam có thể trở thành nước đầu tiên tại khu vực Đông Dương có chỉ số xanh, theo đó sẽ làm tăng thêm uy tín của thị trường tài chính Việt Nam. Chỉ số xanh sẽ thường xuyên theo dõi và báo cáo về tất cả các ngành nghề cũng như tác động về môi trường của chúng, từ đó có thể sử dụng làm cơ sở cho các sản phẩm tài chính,” ông Michael nói.Tiến sỹ Micheal Krakowski, Cố vấn trưởng Chương trình Cải cách Kinh tế vĩ mô, tăng trưởng xanh, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Đức-GIZ cho biết, Chương trình hợp tác Việt-Đức “Cải cách kinh tế vĩ mô, tăng trưởng xanh,” GIZ Việt Nam đã trực tiếp kết nối những hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên với “Chiến lược tăng trưởng xanh” của Việt Nam, nhằm đạt được hiệu quả lâu dài trong tất cả các lĩnh vực và tạo thuận lợi cho Việt Nam hướng tới một tương lai bền vững.Trên cơ sở đó, tiến sỹ Micheal khẳng định, “thời gian tới, GIZ sẽ tiếp tục giúp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan hiện thực hóa xu hướng “xanh hóa” các sản phẩm chứng khoán (với các nội dung cụ thể như thiết lập các tiêu chí về niêm yết xanh và công bố thông tin, báo cáo về phát triển bền vững, xây dựng và công bố các chỉ số xanh, phát triển trái phiếu xanh…) nhằm phát triển thị trường vốn xanh, vận dụng vốn huy động được trên thị trường chứng khoán vừa hiệu quả vừa đảm bảo an sinh xã hội cho cộng đồng”./.


Theo vietnamplus.vn