Ngày 19/7, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng, cho 3 loại kỳ hạn 2 năm, 3 năm và 5 năm mỗi loại gọi thầu 1.000 tỷ đồng.Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có tới 21 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 3.370 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,00-8,25%/năm.Kết quả, đã có 450 tỷ đồng trái phiếu 2 năm được huy động với lãi suất trúng thầu 7,15%/năm, cao hơn 0,3%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó ngày 11/07/2013.Đáng chú ý, trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 5 năm không có lãi suất trúng thầu.Trước đó ngày 16/7, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cũng phát hành 3.500 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 2 năm, 3 năm và 5 năm.Song, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 30 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 8,5%/năm. Kết quả, VDB huy động được 30 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 8,5%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó tổ chức ngày 10/07/2013.Các trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 3 năm cũng không có lãi suất trúng thầu.Theo HNX, kể từ đầu năm tới nay, Như vậy, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 95.388 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và VDB đã huy động được 23.382 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bão lãnh qua hình thức đấu thầu./.

Theo vietnamplus.vn