Ngày 22/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng.Trái phiếu có 2 loại kỳ hạn 2 năm và 3 năm, mỗi loại gọi thầu 1.500 tỷ đồng.Được biết, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên đến 3.360 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7-8,25%/năm. Kết quả, đã có 1.200 tỷ đồng trái phiếu 2 năm được huy động, với lãi suất trúng thầu là 7,3%/năm, tăng 0,30% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/8/2013).Trái phiếu kỳ hạn 3 năm cũng có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.950 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,67-8,50%/năm. Kết quả, trái phiếu 3 năm đã huy động được 750 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu là 7,7%/năm, tăng 0,20% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/8/2013).Theo HNX, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 100.313 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu./.

Theo vietnamplus.vn