Theo Sở giao dịch Chứng khoán HNX, trong tháng 8, Sở đã tổ chức 9 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ và huy động được 6.775 tỷ đồng.Trong số đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 5.700 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 675 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 400 tỷ đồng.HNX cho biết, thị trường sơ cấp đã sôi động trở lại so với hai tháng 6 và 7. Cụ thể, khối lượng huy động trong tháng 8 cao gấp hơn 2 lần so với tháng 7. Bên cạnh đó, lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng dao động trong khoảng 7-7,95%/năm, lãi suất trái phiếu 3 năm trong khoảng 7,45-8,3%/năm, 5 năm là 9,1%/năm và 10 năm là 8,9%/năm.Trên thị trường thứ cấp, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ giao dịch theo trong tháng 8, theo phương thức thông thường đạt hơn 204 triệu trái phiếu, tương đương hơn 21.836 tỷ đồng.Bên cạnh đó, tổng khối lượng giao dịch theo phương thức mua bán lại đạt 55,9 triệu trái phiếu, tương đương hơn 5.742 tỷ đồng.Về phía thị trường tín phiếu thứ cấp, trong tháng 8/2013, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc theo phương thức giao dịch thông thường đạt 16 triệu tín phiếu, tương đương hơn 1.609 tỷ đồng và theo phương thức giao dịch rmua bán lại đạt 2 triệu tín phiếu, tương đương hơn 183 tỷ đồng./.

Theo vietnamplus.vn