Ngày 12/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng. Trong số đó, có các loại kỳ hạn 2 năm (gọi thầu 1.000 tỷ đồng), 3 năm (1.000 tỷ đồng), 5 năm (500 tỷ đồng) và 15 năm (1.500 tỷ đồng).Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 22 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 4.420 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,5-8,5%/năm. Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 2 năm huy động được 500 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 7,55%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/9/2013).Tuy nhiên, trái phiếu kỳ hạn 5 năm chỉ có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 300 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,5-8,9%/năm. Kết quả, đã có 200 tỷ đồng trái phiếu 5 năm được huy động, lãi suất trúng thầu 8,5%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/9/2013).Trái phiếu kỳ hạn 15 năm cũng có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.067 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,84-12%/năm. Kết quả, lô trái phiếu kỳ hạn năm 5 đã huy động thành công 1.500 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 9%/năm.Riêng, trái phiếu kỳ hạn 3 năm đã không có lãi suất trúng thầu.Theo HNX, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 104,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu./.

Theo vietnamplus.vn