Ngày 25/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu xây dựng Thủ đô đợt 2/2013 do Kho bạc Nhà nước Hà Nội phát hành và chủ thể phát hành là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng, với loại trái phiếu kỳ hạn 3 năm.Cụ thể, trái phiếu có ngày phát hành 27/9/2013, ngày đáo hạn 27/9/2016, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và hình thức bán trái phiếu là bán ngang, cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá.Được biết, phiên đấu thầu thu hút 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.800 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,5-11%/năm.Theo HNX, phiên đấu thầu đã diễn ra thành công và huy động được 1.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô với lãi suất trúng thầu 8,7%/năm.Trước đó, Thành phố Hà Nội đã huy động đợt 1 được 1.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô, kỳ hạn 5 năm với lãi suất 8,7%/năm./.

Theo vietnamplus.vn