Ngày 26/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng. Trái phiếu có các kỳ hạn 2 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm; trong đó mỗi loại gọi thầu là 1.000 tỷ đồng.Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 23 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 5.190 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,39-8,5%/năm. Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 2 năm huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái, lãi suất trúng thầu 7,45%/năm, thấp hơn 0,1%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/9/2013).Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.090 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,70-8,60%/năm. Kết quả, đã có 850 tỷ đồng trái phiếu 3 năm được huy động, với lãi suất trúng thầu 7,8%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/9/2013).Song, trái phiếu kỳ hạn 5 năm chỉ có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 300 tỷ đồng và đây cũng là kết quả huy động được, với lãi suất trúng thầu 8,5%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/9/2013).Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.140 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,9-10%/năm. Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động thành công 1.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 8,9%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/8/2013).Theo HNX, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 109 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu./.

Theo vietnamplus.vn