Ngày 27/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành.Cụ thể, tổng khối lượng gọi thầu là 3.000 tỷ đồng, với kỳ hạn 2 năm (1.000 tỷ đồng), 3 năm (1.000 tỷ đồng), 5 năm (500 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.430 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,15-8,9%/năm. Kết quả, đã có 1.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm được huy động với lãi suất trúng thầu 8,44%/năm, cao hơn 0,49%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/8).Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.100 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,45-9,5%/năm. Kết quả, trái phiếu 3 năm huy động được 570 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 8,65%/năm, cao hơn 0,35%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/9).Riêng, trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 10 năm không có lãi suất trúng thầu.Theo HNX, kể từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được 25.997 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh qua hình thức đấu./.
Theo vietnamplus.vn