Theo Sở giao dịch Chứng khoán (HNX), trong tháng Chín, Sở đã tổ chức 11 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ, kết quả huy động được 10,7 nghìn tỷ đồng.Cụ thể, Kho bạc Nhà nước huy động được gần 7,8 nghìn tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 1,9 nghìn tỷ đồng và Kho bạc Nhà nước Hà Nội (Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phát hành) huy động được 1 nghìn tỷ đồng.Đại diện HNX cho biết, hoạt động giao dịch trên thị trường sơ cấp đã sôi động trở lại, khối lượng huy động trong tháng 9 cao hơn 55% so với khối lượng huy động của tháng 8.Hiện, lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 7,45-8,44%/năm, lãi suất trái phiếu 3 năm trong khoảng 7,8-8,7%/năm, 5 năm là 8,5-9,1%/năm, 10 năm là 8,9-9,2%/năm và 15 năm là 9%/năm.Trên thị trường thứ cấp tháng Chín, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 95,9 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt 10,5 nghìn tỷ đồng. Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt 67,2 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 6,8 nghìn tỷ đồng.Trong đó, giá giao dịch trái phiếu Chính phủ bảo lãnh theo phương thức giao dịch thông thường đạt 1,4 nghìn tỷ đồng, theo phương thức giao dịch mua bán lại đạt 1,3 nghìn tỷ đồng.Được biết, trong tháng giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức giao dịch thông thường đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán của giao dịch thông thường đạt 1,8 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức giao dịch mua bán lại đạt 318 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán của giao dịch mua bán lại đạt 61 tỷ đồng.Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 9, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc theo phương thức giao dịch mua bán lại đạt 1 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 92,7 tỷ đồng./.

Theo vietnamplus.vn