Ngày 3/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành.Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm (1.500 tỷ đồng), 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (500 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).Được biết, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.230 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,3-8,9%/năm. Kết quả đã có 1.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm được huy động, với lãi suất trúng thầu 8,45%/năm, cao hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/09/2013).Trái phiếu kỳ hạn 3 năm chỉ có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 430 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,6-9,4%/năm. Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 3 năm huy động được 400 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 8,65%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/09/2013).Bên cạnh đó, các trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 10 năm không có lãi suất trúng thầu.Theo HNX, từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được 27.397 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh qua hình thức đấu thầu./.

Theo vietnamplus.vn