Ngày 4/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm (1.500 tỷ đồng), 3 năm (1.000 tỷ đồng) và 5 năm (500 tỷ đồng).Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có tới 20 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 6.618 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7-7,9%/năm. Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 2 năm huy động thành công 1.500 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,35%/năm, thấp hơn 0,1%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/9/2013).Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.390 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,74-8,60%/năm. Kết quả, đã huy động được 750 tỷ đồng trái phiếu 3 năm, với lãi suất trúng thầu 7,8%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/9/2013).Song, trái phiếu kỳ hạn 5 năm đã không có lãi suất trúng thầu.Theo HNX, từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 111.444 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu./.

Theo vietnamplus.vn