Ngày 4/10, thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, Đại hội cổ đông thường niên 2013 tại Công ty cổ phần PIV (mã PIV) đã thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyên tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.


Nguyên nhân, trong thời gian qua Công ty đã hoạt động kinh doanh kém hiệu quả và thua lỗ hai năm liên tiếp. Cụ thể, năm 2011, Công ty lỗ hơn 2 tỷ đồng và năm 2012, con số lỗ là 512 triệu đồng.
Theo đó, Đại hội cổ đông đã thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2012 với việc không chia cổ tức. Bên cạnh đó, kế hoạch 2013, PIV cũng không đưa ra chỉ tiêu lợi nhuận và doanh thu 2013 dự kiến 5,5 tỷ đồng.Trước đó, HNX cũng đã thông báo hủy niêm yết bắt buộc 2,6 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần In Diên Hồng (mã DHI) từ ngày 25/10, lý do Công ty giải thể doanh nghiệp theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013.Ngày 23/10 tới đây, Công ty cổ phần Phát triển nhà và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Chí Linh ( mã MCL) cũng phải hủy niêm yết bắt buộc 2,2 triệu cổ phiếu, do Công ty đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Trước đó, HNX đã yêu cầu MCL tạm ngừng giao dịch từ ngày 5/8.Được biết, MCL lỗ 6 quý liên tiếp kể từ quý 4/2011 đến quý I/2013, hiện Công ty chưa công bố báo cáo thường niên 2012, báo cáo tài chính kiểm toán 2012, báo cáo tài chính quý II/2013, báo cáo soát xét 6 tháng 2013./.

Theo vietnamplus.vn