Ngày 10/10/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành.Piên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng, với các loại trái phiếu có kỳ hạn 2 năm (1.500 tỷ đồng), 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (500 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.540 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,39%-9,%/năm. Kết quả đã huy động được 880 tỷ đồng trái phiếu 2 năm, với lãi suất trúng thầu 8,45%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/10/2013).Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 590 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,65%-9,5%/năm. Kết quả, trái phiếu 3 năm chỉ huy động được 30 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 8,65%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/10/2013).Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 50 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 9,1%/năm. Đây cũng chính là khối lượng và lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó, ngày 11/09/2013).Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 120 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 9,2%/năm. Đây cũng chính là khối lượng và lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 10 năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó, ngày 18/09/2013).Theo HNX, từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được 28.477 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh qua hình thức đấu thầu./.

Theo vietnamplus.vn