Ngày 21/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành.Cụ thể, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 2 năm (1.500 tỷ đồng), 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (500 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).Tại phiên đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.250 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,4-9%/năm. Kết quả đã có 800 tỷ đồng trái phiếu 2 năm được huy động, với lãi suất trúng thầu 8,45%/năm và bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14/10/2013).Tuy nhiên, các loại trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 10 năm đã không có lãi suất trúng thầu.HNX cho biết, từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được 29.762 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh qua hình thức đấu thầu./.

Theo vietnamplus.vn