Ngày 25/11, Báo cáo Theo dõi Trái phiếu Châu Á xuất bản hàng quý số mới nhất của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) khẳng định thị trường trái phiếu của Việt Nam vẫn có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực, ở mức 18,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 25 tỷ USD.Cụ thể, thị trường trái phiếu chính phủ tăng 24,8%, đạt 24 tỷ USD, thị trường trái phiếu công ty tính đến quý III vẫn đứng ở mức 700 triệu USD.Tuy nhiên Báo cáo cũng chỉ ra, trên thực tế thị trường trái phiếu chính phủ của Việt Nam trong quý III đã giảm 8,7% so với quý trước, chủ yếu là do sự sụt giảm nhu cầu đối với trái phiếu kho bạc.Bên cạnh đó, Thị trường trái phiếu công ty cũng giảm 54,1% so với cùng kỳ năm trước và giảm 10% so với quý trước đó, nguyên nhân do trái phiếu công ty hầu như không phát hành trong vòng 3 quý liên tiếp và cộng thêm 1,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu công ty đáo hạn trong quý III năm nay.ABD cho biết, qua khảo sát tính thanh khoản hàng năm của Báo cáo đang cho thấy những quan ngại đối với việc khả năng Hoa Kỳ sẽ thu hẹp chương trình mua tài sản của mình là một nhân tố chính ảnh hưởng đến tính thanh khoản các thị trường trái phiếu trong khu vực Đông Á bằng đồng nội tệ.“Những người trả lời khảo sát cho rằng sự thiếu tính đa dạng nhà đầu tư là nhân tố chính làm giảm tính thanh khoản của thị trường, cho dù các cơ quan mua bán trái phiếu của các chính phủ vẫn là những động lực chính cho giao dịch của khu vực,” theo ADB. Các nền kinh tế Đông Á mới nổi bao gồm Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.Do đó, các chuyên gia của ADB lên tiếng thúc giục, các quốc gia Đông Á đang phát triển cần tận dụng cơ hội mở ra từ việc trì hoãn bình thường hóa chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ để củng cố các nền kinh tế và các hệ thống tài chính của mình.Ông Iwan J. Azis, Trưởng Văn phòng Hội nhập Kinh tế Khu vực của ADB, cơ quan xây dựng báo cáo, phát biểu: “Việc trì hoãn kế hoạch giảm khối lượng mua trái phiếu của Hoa Kỳ giúp khu vực có thêm thời gian để đảm bảo các nền kinh tế và hệ thống tài chính của mình được củng cố đủ vững vàng đối mặt với khả năng biến động của thị trường trong tương lai”./.

Theo vietnamplus.vn