Ngày 9/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 195 triệu đồng đối với Công ty cổ phần chứng khoán Kenanga Việt Nam.Cụ thể, Chứng khoán Kenanga Việt Nam bị phạt tiền 50 triệu đồng do không quản lý tách bạch tiền của nhà đầu tư và tiền của công ty.
Bên cạnh đó, Công ty cũng bị phạt 85 triệu đồng do không tuân thủ quy định về hạn mức đầu tư và phạt 60 triệu đồng do báo cáo gửi SSC có nội dung sai lệch.
Trước đó ngày 6/12, SSC cũng xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long 15 triệu đồng, do không bố trí đủ người hành nghề chứng khoán cho từng nghiệp vụ kinh doanh và không thực hiện báo cáo SSC, Sở giao dịch chứng khoán về nội dung thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2011, 2012./.

Theo vietnamplus.vn