Ngày 16/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu 1.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành, gồm các kỳ hạn 2 năm (500 tỷ đồng), 3 năm (400 tỷ đồng) và 5 năm (300 tỷ đồng).Theo HNX, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 450 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,2-8,28%/năm. Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 2 năm chỉ huy động được 200 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 8,24%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 09/12/2013).Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 330 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,5-8,74%/năm. Kết quả đã có 200 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm được huy động với lãi suất trúng thầu 8,5%/năm, cao hơn 0,3%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 23/08/2013).Tuy nhiên, trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.HNX cho biết, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 7.130 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu./.

Theo vietnamplus.vn