Theo Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 12, HNX đã tổ chức 10 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ với giá trị huy động hơn 17 tỷ đồng.Trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được gần 11,6 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 4,6 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 1 tỷ đồng.HNX cho biết, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 12 tăng nhẹ so với tháng 11 (11,4%).

Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 7,10-8,45%/năm, lãi suất trái phiếu 3 năm trong khoảng 7,43-8,50%/năm, 5 năm là 8,40-9,45%/năm, 10 năm là 8,90%/năm, nhìn chung lãi suất giảm nhẹ từ 0,1-0,2%/năm so với lãi suất huy động tháng 11.Trên thị trường thứ cấp, trong tháng 12, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 484,4 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 53,6 nghìn tỷ đồng.Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt 75,4 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 7,6 nghìn tỷ đồng.Bên cạnh đó, giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức giao dịch thông thường đạt hơn 2,5 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán giao dịch mua bán lại đạt gần 2 nghìn tỷ đồng.Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 12, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB) theo phương thức giao dịch thông thường đạt 500 nghìn trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 49 tỷ đồng./.


Theo vietnamplus.vn