Hoạt động mua lại cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Singapore trong năm 2013 giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây, với 69 công ty mua lại cổ phiếu trị giá 451 triệu đôla Singapore (SGD).Các con số tương ứng của năm 2012 là 98 công ty và 719 triệu SGD, năm 2011 là 96 công ty và 1,06 tỷ SGD, và trung bình hàng năm của giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2012 là 82 công ty và 685 triệu SGD.Các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán mua lại cổ phiếu không phải để tăng giá cổ phiếu mà là để hỗ trợ giá khi thị trường giảm giá nhanh. Số cổ phiếu mà các công ty mua lại trong năm ngoái chiếm khoảng 6% lượng cổ phiếu giao dịch trong năm.Trong số 69 công ty tiến hành hoạt động mua lại cổ phiếu trong năm 2013, 41 công ty (chiếm 59%) tăng được giá của cổ phiếu với mức tăng bình quân là 17% và 26 công ty còn lại vẫn chịu giá cổ phiếu giảm, trung bình là 10%.Tập đoàn sản xuất dầu ăn Indofood Agri Resources mua lại nhiều cổ phiếu nhất, với 17 triệu cổ phiếu mua lại trong ba tháng, từ tháng Tám đến tháng 10, với tổng giá trị 13,4 triệu SGD và với giá bình quân là 78,7 cent/cổ phiếu. Tại phiên đóng cửa cuối năm ngoái, cổ phiếu của Indofood Agri Resources có giá 88 cent, tăng 12,4% so với giá trung bình khi mua lại trong năm 2013.Đơn vị mua lại cổ phiếu với tổng giá trị cao nhất trong năm ngoái là ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC), ngân hàng lớn nhất của “đảo quốc Sư tử”, với 14,46 triệu cổ phiếu được mua lại trong 9 tháng với giá 150,4 triệu SGD. Số cổ phiếu chiếm 1,5% lượng cổ phiếu OCBC giao dịch trên thị trường chứng khoán Singapore.Tuy nhiên, giá cổ phiếu OCBC vẫn giảm 1,9% so với giá trung bình khi mua lại trong năm 2013. Tại phiên đóng cửa của ngày giao dịch cuối cùng của năm ngoái, cổ phiếu OCBC có giá 10,02 SGD.Trong số 10 công ty có giá cổ phiếu tăng cao nhất sau khi được mua lại trong năm ngoái có chuỗi các cửa hàng ăn uống Sakae Holdings - tập đoàn này mua lại 2,5 triệu cổ phiếu từ tháng Năm đến tháng Sáu với giá bình quân là 36 cent/cổ phiếu. Tại phiên đóng cửa ngày giao dịch cuối cùng của năm ngoái, cổ phiếu Sakae Holdings được giao dịch với giá 50 cent.Đây là lần đầu tiên tập đoàn này mua lại cổ phiếu kể từ khi họ niêm yết lần đầu tại SGX Sesdaq vào năm 2003 và tại SGX Mainboard vào năm 2008.Một số cổ phiếu được mua lại nhưng giá vẫn giảm ở mức bình quân là 20%, trong đó có cổ phiếu của công ty Del Monte Pacific. Từ tháng Hai đến tháng Năm, công ty này mua lại 3,55 triệu cổ phiếu với giá bình quân là 76 cent/cổ phiếu. Trong thời gian giao dịch từ ngày 11-23/12/2013, cổ phiếu này có giá 62 cent./.
Theo vietnamplus.vn