Ngày 20/01/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu 1.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành.Cụ thể, phiên đấu thầu có tổng khối lượng 300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm, 400 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm.Được biết, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 800 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,8%-8%/năm. Kết quả, huy động đã có 230 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm được huy động, với lãi suất trúng thầu 7,9%/năm, thấp hơn 0,29%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 23/12/2013).Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.000 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,25%-8,39%/năm. Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 3 năm đã huy động được 200 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất trúng thầu 8,25%/năm, thấp hơn 0,25%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/12/2013).Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 301,8 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,15%- 9,3%/năm. Kết quả đã có 201,8 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 9,2%/năm, thấp hơn 0,25%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 09/12/2013)./.

Theo vietnamplus.vn