Thị trường trái phiếu Việt Nam đã có một năm tăng trưởng kỷ lục, vượt 90% so với năm trước và đạt bình quân giao dịch trái phiếu Chính phủ 1.600 tỷ đồng/phiên. Bên cạnh đó, giới quan sát cũng tiếp tục đưa ra những dự báo tích cực về xu thế của thị trường trong tương lai.Bước sang Quý Ngọ, phóng viên Vietnam+ đã có cuộc trao đổi cùng ông Hoàng Huy Hà, Chủ tịch Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) về triển vọng của thị trường.- Với những thành công của thị trường trái phiếu trong năm qua, ông cho biết những đánh giá về sự phát triển của thị trường?Ông Hoàng Huy Hà: Theo quan sát và đánh giá của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường trái phiếu Việt Nam năm 2013 nhìn chung diễn biến tích cực theo hướng tiếp tục phát triển mạnh mẽ và toàn diện.Thể hiện cụ thể ở một số mặt chính, quy mô thị trường tăng mạnh, Chính Phủ đã huy động thành công khoảng 190 nghìn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước, qua kênh phát hành trái phiếu, tín phiếu, cao hơn 20% tổng mức phát hành của cả năm 2012. Theo đó, quy mô thị trường tăng khoảng 42% so với năm 2012 với xấp xỉ 550 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đang được niêm yết lưu hành trên thị trường.Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường trái phiếu Chính phủ được cải thiện rõ rệt, doanh số giao dịch bình quân phiên tăng mạnh lên xấp xỉ 1.400 tỷ/phiên, gần gấp hai lần so với năm 2012. Thêm vào đó, việc tham gia tích cực của các nhà đầu tư nước ngoài chiếm tới gần 20% tổng lượng phát hành mới trong năm 2013 cũng đã góp phần tích cực vào việc đa dạng hóa nền tảng nhà đầu tư cũng như gia tăng thanh khoản cho thị trường.Điểm đáng chú ý, thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng ghi nhận nhiều sự chuyển biến tích cực trong năm vừa qua. Tổng giá trị phát hành 2013 có sự tăng đột biến, đạt khoảng trên 33 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với năm 2012.Ngoài trái phiếu trong nước, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã thực hiện phát hành thành công trái phiếu ở thị trường quốc tế, với các loại hình doanh nghiệp phát hành đa dạng hóa gồm cả các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, cổ phần như Vinacomin, HUD, Masan, HAGL, Vingroup...Về khuôn khổ khung pháp lý cũng từng bước được hoàn thiện, đặc biệt là việc ban hành quyết định 261/QĐ-BTC phê duyệt lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam tầm nhìn đến năm 2020. Đây được coi là kim chỉ nan cho việc phát triển thị trường trái phiếu trong những năm tới, xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý, thành viên thị trường nhằm đạt được mục tiêu đề ra.- Nhận định của ông về sự phát triển của thị trường trái phiếu bước sang năm 2014?Ông Hoàng Huy Hà: Thị trường trái phiếu Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển theo hướng lành mạnh và tích cực hơn trong năm 2014.Diễn biến kinh tế vĩ mô có chiều hướng tiếp tục ổn định, chất lượng tăng trưởng từng bước được nâng lên với quyết tâm và sự kiên định của Chính phủ trong việc thực hiện đề án tái cơ cấu nền kinh tế.Trong điều kiện đó, lạm phát, tỷ giá được cam kết kiểm soát ổn định, lãi suất được duy trì ở mức hợp lý để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đây sẽ là những nền tảng cơ bản giúp tiếp tục bồi đắp niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước và khích lệ các nhà đầu tư tiếp tục tham gia vào thị trường trái phiếu Việt Nam.Thêm vào đó, khối lượng trái phiếu phát hành mới trong năm 2014 dự kiến s tiếp tục được tăng lên cùng với việc tiếp tục cải tiến phương thức phát hành theo lô lớn và tái cấu trúc các trái phiếu cũ sẽ giúp tăng cung hàng hóa có chất lượng cao hơn cho thị trường.Ngoài ra, việc các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các thành phần tham gia thị trường tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Quyết định số 261-Phê duyệt Lộ trình phát triển trái phiếu Việt Nam đến 2020 với các lộ trình, giải pháp cụ thể để phát triển thị trường (hạ tầng pháp lý, hạ tầng công nghệ, về sản phẩm, nền tảng nhà đầu tư…) sẽ giúp nâng cao mức độ hấp dẫn của thị trường trái phiếu và thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo hơn, tích cực hơn của các nhà đầu tư.- Về Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), ông cho biết về các hoạt động nổi bật của Hiệp hội trong sự phát triển của thị trường trái phiếu năm 2013 và kế hoạch hoạt động của VBMA trong năm 2014?Ông Hoàng Huy Hà: Với sứ mạng hoạt động là nhằm thúc đẩy và nâng cao tính chuyên nghiệp của thị trường trái phiếu Việt Nam, VBMA đã đóng vai trò tích cực trong các hoạt động vì sự phát triển của thị trường trái phiếu Việt Nam.Trong năm 2013, VBMA tổ chức hàng loạt các hoạt động trên 4 mảng chính là phát triển thị trường, đào tạo, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và phản biện chính sách, xây dựng hệ thống thông tin thị trường. Trong đó, có thể kể ra một số kết quả nổi bật như sau:Về phát triển thị trường, VBMA đã tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận các nhà tạo lập thị trường (MMA) thành công giúp thúc đẩy thanh khoản của thị trường và cung cấp hệ thống giá trái phiếu chuẩn đáng tin cậy nhất cho thành viên thị trường tham khảo. Ngoài ra, VBMA cũng tiếp tích cực triển khai phổ biến cẩm nang hoạt động tác nghiệp kinh doanh trái phiếu giúp thành viên từng bước chuẩn hóa quy trình hoạt động của mình…Về hoạt động đào tạo và đối thoại chính sách, trong năm 2013, VBMA đã tổ chức và phối hợp tổ chức các hội thảo, đối thoại chính sách và các khóa học chuyên sâu về trái phiếu để mở rộng kiến thức và hiểu biết sâu về thị trường trái phiếu cho các thành viên tham gia thị trường bao gồm các giao dịch viên, nhà đầu tư tổ chức, tổ chức phát hành. Đặc biệt, VBMA đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ II của VBMA vào tháng 7/2013…Trong năm 2014, VBMA tiếp tục tập trung triển khai các mảng hoạt động chính và chú trọng vào một số dự án mới.Cụ thể, trên cơ sở được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, VBMA sẽ tập trung triển khai xây dựng xong Trung tâm thông tin trái phiếu Doanh nghiệp theo đề án đã trình.VBMA cũng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và ADB xây dựng, phát triển mẫu hợp đồng khung chuẩn cho thị trường REPO trái phiếu đồng xây dựng và hoàn thành Cẩm nang các chuẩn mực phát hành trái phiếu Doanh nghiệp.Xin trân trọng cảm ơn ông!
Theo vietnamplus.vn