Ngày 6/3/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu 10.000 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, các kỳ hạn 2 năm (3.000 tỷ đồng), 3 năm (4.000 tỷ đồng) và 5 năm (3.000 tỷ đồng).Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.750 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,9%-6,5%/năm. Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã huy động thành công 3.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 6,1%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/02/2014).Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có tới 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên đến 9.750 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,3%-7%/năm. Kết quả đã có 4.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm được huy động, lãi suất trúng thầu 6,58%/năm, thấp hơn 0,17%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/02/2014).Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm cũng có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.750 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,55%-8%/năm. Kết quả, phiên đấu thầu huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm, lãi suất trúng thầu 7,63%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/02/2014).Theo HNX, kể từ đầu năm 2014 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 45.262 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ./.


Theo vietnamplus.vn