Ngày 7/3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng, gồm kỳ hạn 3 năm (500 tỷ đồng) và 5 năm (500 tỷ đồng).Trong phiên đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 3 năm đã có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 900 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,3%-7,7%/năm. Kết quả đã có 500 tỷ đồng trái phiếu 3 năm được huy động với lãi suất trúng thầu 7,3%/năm, thấp hơn 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/02/2014).Tuy nhiên, trái phiếu kỳ hạn 5 năm đã không có lãi suất trúng thầu.Theo HNX, kể từ đầu năm 2014, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 1.952 tỷ đồng.
Theo vietnamplus.vn