Ngày 20/3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng cho các kỳ hạn 2 năm (3.000 tỷ đồng), 3 năm (2.000 tỷ đồng) và 5 năm (4.000 tỷ đồng).Tại buổi đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.095 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,25%-6,2%/năm. Kết quả, đã có 2.995 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm được huy động, lãi suất trúng thầu 5,59%/năm, thấp hơn 0,38%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/03/2014).Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.360 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,9%-6,30%/năm. Kết quả, lô trái phiếu kỳ hạn 3 năm đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 6,05%/năm, thấp hơn 0,25%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/03/2014).Ngoài ra, trái phiếu kỳ hạn 5 năm cũng có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.200 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,9%-8,8%/năm. Kết quả đã có 2.130 tỷ đồng trái phiếu 5 năm được huy động, lãi suất trúng thầu 7,08%/năm, thấp hơn 0,22%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/03/2014).Theo HNX, kể từ đầu năm 2014 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 62.387 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ./.
Theo vietnamplus.vn