Ngày 14/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng cho các kỳ hạn 3 năm (500 tỷ đồng) và 5 năm (500 tỷ đồng).Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm đã có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.000 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,69%-8%/năm.Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động được 100 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất trúng thầu 7,69%/năm, thấp hơn 0,11%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 4/4/2014).Tuy nhiên, trái phiếu kỳ hạn 3 năm không có lãi suất trúng thầu.Trước đó ngày 11/4, Kho bạc Nhà nước cũng đã gọi thầu 8.000 tỷ đồng trái phiếu (kỳ hạn 2 năm, 3 năm và 5 năm,) song chỉ huy động được 500 tỷ đồng trái phiếu.Cụ thể, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 450 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 5,69%/năm, cao hơn 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/4/2014) và huy động được 50 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 6,14%/năm, cao hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/3/2014). Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng.Theo thống kê từ HNX, kể từ đầu năm 2014, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 3.352 tỷ đồng trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh và Kho bạc Nhà nước huy động được 69.282 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.
Theo vietnamplus.vn